Czy każdy może korzystać z wózka widłowego?

wózki widłowe Poznań

Znane przez wszystkich popularne wózki widłowa – mówiąc bardziej fachową nomenklaturą są to wózki jezdniowe z napędem silnikowym – są powszechnie stosowane we wszelkich gałęziach przemysłu. Wykorzystywane są w różnego rodzaju magazynach, sklepach wielopowierzchniowych, w budownictwie oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przemieszczenia towarów o większej wadze i gabarycie.

Odpowiadając na tytularne pytanie odpowiedź brzmi: nie.

Aby móc poruszać się wózkiem widłowym, niezbędny jest specjalny kurs, który daje uprawnienia operatora. Pracownik, aby móc być dopuszczonym do obsługi wózka widłowego, oprócz wspomnianego uprawnienia musi:

  • mieć skończone 18 lat,
  • odbył szkolenie bhp,
  • zapoznał się z instrukcją obsługi wózka,
  • zapoznał się z instrukcją transportu wewnątrzzakładowego,
  • zapoznał się z oceną ryzyka, na stanowisku operatora wózka widłowego,
  • posiada aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego.

Uzyskanie uprawnień na operatora

W sposób w jaki możemy uzyskać uprawnienia na operatora wózka widłowego reguluje § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W tymże rozporządzeniu określone są również wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy jako operator wózka widłowego oraz w jego obszarze w miejscu pracy.

Uprawnienia można uzyskać po ukończeniu i zdaniu kursu organizowanego Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po pozytywnym wyniku egzaminu wydawane jest zaświadczenie kwalifikacyjne lub książeczka operatora.

Możliwe jest również uzyskanie uprawnienia po kursie, który jest zorganizowany przez pracodawcę lub ośrodek szkoleniowy.

Częstą praktyką jest, że pracodawca organizuje kurs lub kieruje pracowników do instytucji dla pracowników wyrażających chęć przystąpienia do uzyskania uprawnień, która jest w stanie przeprowadzić taki kurs. Wiele instytucji jest w stanie sfinansować całkowicie lub częściowo w ramach pomocy w rozwoju zawodowym m.in. są cyklicznie organizowane przez niektóre Urzędy Pracy.

Instruktaż stanowiskowy

Ważnym aspektem jest to, że pracownik który w trakcie zatrudnienia uzyskał uprawnienia do obsługi wózków widłowych i zostanie przydzielona mu nowa funkcja musi zostać przeprowadzony przez instruktaż stanowiskowy na tymże nowym stanowisku wg programu, który obowiązuje na danym stanowisku.

Po więcej informacji zapraszamy: Wózki widłowe Poznań.