Czy można odrzucić spadek?

Czy można odrzucić spadek?

Na pytanie o to, czy można odrzucić spadek, odpowiedź jest tylko jedna: tak. Jednak, jak zawsze, diabeł tkwi w szczegółach. Aby skutecznie odrzucić spadek, należy pamiętać o szeregu przepisów prawnych. Jak więc to zrobić w pełni skutecznie? Wyjaśniamy w tym artykule.

W jaki sposób odrzucić spadek?

Na początku warto przypomnieć podstawowe kwestie dotyczące spadków. Powołanie do spadku, które może nastąpić albo na podstawie ważnego testamentu, albo przepisów Kodeksu cywilnego, nie oznacza, że ktoś staje się spadkodawcą. Stanie się tak dopiero wówczas, gdy powołany złoży oświadczenie o przyjęciu spadku. Nie ma on jednak obowiązku składania takiego oświadczenia. Równie dobrze może spadek odrzucić. Dochodzi do tego także na podstawie stosownego oświadczenia, tym razem o odrzuceniu spadku.

Powołany do spadku nie musi nikomu tłumaczyć się ze swojej decyzji. Wystarczy, że po prostu oświadczy, iż odrzuca spadek. Ważne natomiast jest, aby do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku doszło w odpowiednim czasie i w prawidłowej formie. Bez spełnienia tych warunków odrzucenie spadku nie jest możliwe. Wyjaśnia poniżej Adwokat z Wrocławia, która prawo spadkowe posiada w swoich usługach. Dlatego tłumaczy, o czym musi pamiętać osoba, która chce odrzucić spadek.

Termin na odrzucenie spadku

Zgodnie z Kodeksem cywilnym powołany do spadku może go odrzucić w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania. Dniem tym może być np. dzień, w którym daną osobę poinformowano o śmierci spadkodawcy bądź o tym, że ktoś z jego bliższych krewnych odrzucił spadek.

Jeżeli powołany do spadku nie złoży w tym terminie swojego oświadczenia, to stanie się spadkobiercą. Z tym że będzie dziedziczył z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, iż jego odpowiedzialność za długi spadkowe zostanie zawężona jedynie do wartości otrzymanego majątku.

Osobną kwestią jest forma oświadczenia o odrzucenia spadku. W grę wchodzą dwie opcje: złożenie tego oświadczenia przed sądem lub przed notariuszem. Wizyta u notariusza stanowi najlepsze rozwiązanie w sytuacjach, gdy wszyscy spadkobiercy są znani i gotowi ze sobą współpracować przy załatwianiu sprawy spadkowej. W pozostałych przypadkach lepszą opcją jest złożenie wniosku do sądu, choć oczywiście należy pamiętać, że powołani do spadku zawsze mają możliwość udania się do sądu.

Jedyny wyjątek od reguły

Warto podkreślić, że jedynym wyjątkiem od reguły, zgodnie z którą każdy powołany do spadku ma prawo go odrzucić, jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jest ona powoływana na samym końcu, gdy nie ma nikogo, kto mógłby dziedziczyć, bądź gdy wszyscy uprawnieni odrzucą spadek. Rozwiązanie to wynika z przyjęcia przez polskiego ustawodawcę założenia, zgodnie z którym spadek zawsze musi zostać przez kogoś odziedziczony. W ostateczności więc spadkobiercą staje się gmina, na której terenie mieszkał zmarły. Więcej o prawie spadkowym może opowiedzieć Ci prawnik z Wrocławia Anna Szirch. Jej kancelaria oferuje kompleksową pomoc.