Jakie przygotowanie do pracy powinien posiadać opiekun medyczny?

Jakie przygotowanie do pracy powinien posiadać opiekun medyczny?

Przygotowanie do pracy w charakterze opiekuna medycznego wymaga formalnego wykształcenia, doświadczenia praktycznego i odpowiednich cech osobistych. Jakie przygotowanie powinien mieć dobry opiekun medyczny?

1. Wymagania edukacyjne

Przede wszystkim do pracy jako opiekun medyczny konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego wykształcenia.

Obecnie podstawą jest kierunek opiekun medyczny Kraków to jedno z wielu miast, gdzie można z niego skorzystać. Jest on prowadzony w szkołach policealnych, do których mogą zapisać się osoby po ukończonej szkole średniej – matura nie jest konieczna.

Czas trwania nauki w tym zawodzie to 1,5 roku. Kształcenie najczęściej odbywa się w formie stacjonarnej i pozwala na połączenie pracy razem ze zdobywaniem nowej profesji. Po zakończeniu szkoły otrzymuje się certyfikat MED.14. – świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

2. Doświadczenie

Do pracy jako opiekun medyczny niezbędne jest uzyskanie praktycznego doświadczenia podczas programów szkoleniowych. W trakcie nauki zawodu praktyki odbywa się w szpitalach, domach opieki lub agencjach opieki domowej, co pozwala na uzyskanie cennego doświadczenia i atrakcyjnego wpisu do CV.

3. Umiejętności oraz cechy osobiste

W zawodzie opiekuna medycznego duże znaczenie mają również odpowiednie umiejętności oraz cechy charakteru, do których zaliczane są:

  • Współczucie i empatia – kluczowe jest poczucie empatii wobec pacjenta i zapewnienie mu współczującej opieki.
  • Umiejętności komunikacyjne – skuteczna komunikacja z pacjentami, rodzinami i zespołami opieki zdrowotnej jest niezbędna do zapewnienia wysokiej jakości opieki.
  • Cierpliwość i stabilność emocjonalna – opieka może być stresująca i wymagająca, dlatego ważne jest zachowanie cierpliwości i stabilności emocjonalnej.
  • Wytrzymałość fizyczna – praca ta często wymaga podnoszenia, przenoszenia pacjentów i długich godzin na nogach.

4. Wiedza i umiejętności techniczne

Opiekun medyczny powinien posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności techniczne do pracy w swoim zawodzie. Są to:

  • Podstawowa wiedza medyczna – zrozumienie podstawowej terminologii medycznej, anatomii i fizjologii.
  • Techniki opieki nad pacjentem – mierzenie parametrów życiowych, pomoc w codziennych czynnościach, podawanie leków, kontrola ran.
  • Używanie sprzętu medycznego – ciśnieniomierze, glukometry i urządzenia ułatwiające poruszanie się.

Można zdecydować się na konkretną specjalizację, na przykład taką jak opieka nad demencją, opieka paliatywna lub opieka pediatryczna, aby poprawić swoje umiejętności i perspektywy zawodowe.

Warto więc pamiętać, że praca jako opiekun medyczny wymaga połączenia wykształcenia, doświadczenia praktycznego, certyfikacji oraz rozwoju umiejętności technicznych i miękkich.