Jakie są łańcuchy górskie w Polsce?

góry

Polska to kraj pełen pagórków i wzniesień. Łańcuchy górskie rozciągają się w dużej części zachodniej i południowej Polski. Wyróżniamy trzy główne łańcuchy w Polsce – Góry Świętokrzyskie, Sudety i Karpaty. Każdy z nich charakteryzuje się innym krajobrazem i rzeźbą terenu.

Sudety

W Polsce rozróżniamy wiele pasm górskich, które wchodzą w najważniejsze łańcuchy górskie. W ich ramach w Polsce znajduje się łącznie około 46 pasm górskich. Dokładniej łańcuchy, pasma górskie opisuje w artykułach podsniezka.pl – serwis poświęcony górom, zwłaszcza Izerskim.

Same Sudety leżą w Polsce, Czechach i częściowo także w Niemczech. Posiadają 15 pasm górskich, w tym wspomniane już, posiadające wiele walorów turystycznych góry Izerskie. W Polsce, najwyższym szczytem Sudetów jest Śnieżka, która mieści się w Karkonoszach. Bardzo ciekawe są także Góry Sowie, z wielkimi kamiennymi ostańcami. W Sudetach kwitnie turystyka, zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej. Sprzyjają jej piękne krajobrazy a także ciekawa historia i wiele pozostałości w postaci poniemieckich budynków. Do gór Sowich czy Izerskich łatwo można dotrzeć między innymi z Wrocławia, który jest dobrą bazą wypadową. W samych górach znajduje się sporo schronisk turystycznych i rozbudowana oferta agroturystyczna.

Góry Świętokrzyskie

Góry świętokrzyskie mieszczą się w centralnej części wyżyny kieleckiej, a ich najwyższy szczyt to Łysica, która ma 614 metrów nad poziomem morza. Góry Świętokrzyskie posiadają łącznie 19 łańcuchów. Pomimo swoich walorów krajobrazowych, nie są zbyt często odwiedzane. Turystom, którzy zdecydują się odwiedzić te tereny, oferują bogactwo lasów bukowych i jodłowych.
Jedną z atrakcji tego łańcucha jest bez wątpienia Łysa Góra i klasztor, w którym przechowywana jest relikwia Krzyża Świętego. Góry Świętokrzyskie to, obok Sudetów jeden z najstarszych łańcuchów górskich w całej Europie. Góry charakteryzują się głównie ostrymi stokami oraz kamiennymi ostańcami. Na ich terenie jest utworzony Świętokrzyski park krajobrazowy.

Karpaty

Najwyższy, a jednocześnie najmłodszy łańcuch górski w Polsce to Karpaty. Same Karpaty ciągną się przez całą Serbię, Rumunię, Ukrainę, Węgry Słowację, Polskę, Czechy i Austrię. W Polsce wyróżniamy w ich obrębie 12 łańcuchów górskich, między innymi Tatry, Pieniny, Bieszczady, góry Sanocko- Turczańskie, Gorce oraz Beskidy w całej ich różnorodności. Karpaty to najchętniej odwiedzany przez turystów rejon. Dużym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim Tatry, jednak Beskidy również co roku przyciągają niezliczone rzesze turystów. Beskidy charakteryzują się rozległymi polanami i halami, a także ciekawą roślinnością, między innymi drzewami bukowymi. Natomiast Tatry to najwyższe pasmo górskie w Polsce, ze słynnym szczytem Rysy. W Tatrach na najwyższych pasmach możemy dostrzec śnieg przez cały rok, występują tutaj także wilki, niedźwiedzie i kozice górskie. Rejon ten jednak jest bardzo często odwiedzany przez turystów o każdej porze roku. W Beskidach i Tatrach można znaleźć wiele schronisk młodzieżowych i chatek studenckich.