Oznakowanie poziome parkingu. Jakie wymagania musi spełniać?

Oznakowanie poziome parkingu

Parkingi przed budynkami handlowymi, obiektami użyteczności publicznej lub domami wielorodzinnymi wymagają odpowiedniej organizacji ruchu.

Stosunkowo mała przestrzeń i duże natężenie ruchu często negatywnie wpływają na bezpieczeństwo i wygodę jazdy. Zarządca powinien więc zadbać o wytyczenie jasnych zasad korzystania z parkingu. Poza regulaminem i znakami pionowymi, duże znaczenie w tym aspekcie ma oznaczenie poziome. Co należy o nim wiedzieć? Jakie wymagania musi ono spełnić? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Oznakowanie poziome parkingu – podstawa prawna

Zacznijmy od kwestii najważniejszej – źródła przepisów, którymi należy kierować się, projektując i wykonując oznakowanie poziome parkingu. Aktualnie w Polsce obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Określono w nim standardy dotyczące oznakowania poziomego, w tym wymagane kolory i kształty znaków oraz ich umiejscowienie i wielkość.

Komu powierzyć wykonanie oznakowania parkingu?

Poziome oznakowanie parkingu powinno spełniać wiele wymagań, jeśli chodzi o trwałość, rozmieszczenie i widoczność. Jego malowanie użycia odpowiedniej farby i sprzętu, a także fachowej wiedzy. Dlatego to zadanie należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie – taką ofertę znajdziemy na marketdrogowy.pl. Malowanie oznakowania poziomego przez profesjonalnego wykonawcę jest gwarancją precyzji i wykonania zgodnego z obowiązującymi normami.

Jakie powinno być oznakowanie poziome parkingu?

Kolejne ważne zagadnienie to wymagania stawiane wobec oznaczenia poziomego na parkingach. Dotyczą one zarówno elementów oznakowania, jak i techniki jego naniesienia oraz parametrów farby. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, dobrze zaprojektowany system oznakowania poziomego składa się między innymi z:

  • linii oddzielających miejsca parkingowe i drogi dojazdowe,
  • malowania informującego o rodzaju miejsca parkingowego (np. dla osób niepełnosprawnych, dla rodzin z dziećmi, dla pojazdów z zaopatrzeniem itp.),
  • malowania informującego o zakazie parkowania (np. na przejściu dla pieszych, w przebiegu drogi ewakuacyjnej itp.),
  • malowania informujące o kierunku ruchu na parkingu,
  • linie wydzielające pasy ruchu.
  • symbole informujące o traktach pieszych itp.

Uwagę należy zwrócić również na techniczną stronę malowania poziomego oznakowania na parkingu. Powinno ono być funkcjonalne i dobrze widoczne w każdych warunkach. Poza tym duże znaczenie ma współczynnik odblaskowości, gwarantujący odpowiednią widoczność nawet w trudnych warunkach.

Ważnym parametrem oznakowania poziomego jest także grubość warstwy farby. Wyróżniamy oznakowanie cienkowarstwowe (od 0,3 do 0,8 milimetra) oraz grubowarstwowe (od 0,9 mm do 3,5 milimetra). To pierwsze zwykle jest tańsze, ale pod względem wytrzymałości na ścieranie i trwałości lepiej wypada oznakowanie grubowarstwowe.

Oznakowanie poziome to ważny element zapewnienia bezpieczeństwa oraz wygody dla użytkowników parkingu. Poprawnie wykonane linie i inne elementy poprawiają przepustowość i ułatwiają zachowanie porządku na placu. Warto więc zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej firmy zajmującej się malowaniem oznakowań i zyskać pewność co do tego, że prace wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi normami.