Skuteczny email marketing – czyli jaki?

email marketing

Marketing e-mailowy to podkategoria marketingu internetowego i należy do marketingu bezpośredniego. Dzięki temu rodzajowi marketingu firma można utrzymywać i rozszerzać kontakty z klientami. Email marketing charakteryzuje się tym, że informacje lub przekazy reklamowe są wysyłane do zainteresowanych stron lub klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej. W szerszym znaczeniu, prawie każdy e-mail wysyłany do potencjalnego lub obecnego klienta może być określany jako email marketing. Nie dotyczy to jedynie wiadomości powitalnych, urodzinowych i transakcyjnych.

Rodzaje marketingu e-mailowego

Zasadniczo w kontekście email marketingu można rozróżnić dwa modele komunikacji. Pierwszy to podejście interpersonalne, określane jako „jeden do jednego”, kiedy firma wysyła swój e-mail do jednej osoby.
Drugi to model masowy, nazywany „jeden do wielu” – wiadomości są wysyłane do większej liczby osób. W tym przypadku trzeba być bardzo ostrożnym. Maile mogą być potraktowane jako spam. Użytkownicy Internetu uważają je za wyjątkowo irytujące.
Nieodpowiednie przeprowadzana kampania w dłuższej perspektywie może się przyczynić do dużych strat.

Regularne e-maile czy newslettery?

W związku z efektywnym kontaktem z klientami oraz w kontekście nowoczesnej obsługi klienta trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie firmy bez e-maili marketingowych. Jednak w ramach email marketingu firmy mogą wybierać tylko spośród kilku narzędzi do utrzymywania kontaktu z klientem.
Podstawowe to tak zwane mailingi i newslettery.

W przypadku mailingu, wiadomości wysyłane są w nieregularnych odstępach czasu i mogą służyć do powiadamiania klientów, np. gdy pojawia się nowy produkt lub planowana jest bieżąca kampania.

Newslettery różnią się od zwykłych mailingu regularnymi odstępami czasu, w których wiadomości są wysyłane do wszystkich klientów. Niektóre firmy wysyłają biuletyny raz w tygodniu, inne tylko raz w miesiącu.

Newsletter, tak jak zwykły mailing, powinien zawierać wezwanie do działania. Mogą to być na przykład hiperłącza lub połączone obrazy. Po kliknięciu linku subskrybenci są następnie przekierowywani na stronę firmy lub do sklepu internetowego.

O czym nie należy zapominać?

Jeśli firma zdecyduje się skorzystać z możliwości, jakie daje email marketing, powinna wcześniej zapoznać się z odpowiednimi przepisami.
Kluczowa w kampaniach e-mail marketingowych jest wyraźna zgoda odbiorcy. W przeciwieństwie do większości innych form marketingu, odbiorca musi się zgodzić na otrzymywanie e-maili, tym samym będzie dostawał ukierunkowane wiadomości zamiast irytujących reklam.
Ta zasada stanowi więc podstawę responsywnych kampanii e-mailowych. Brak zgody może skutkować ostrzeżeniem, karą, a nawet sprawą w sądzie.
Odbiorca może w każdej chwili odwołać swoją zgodę, klikając link rezygnacji z subskrypcji. 

Ważne jest również, aby struktura i projekt były zorganizowane w atrakcyjny, jasny i profesjonalny sposób.

Marketing e-mailowy – zalety

Podstawowe zalety marketingu e-mailowego w marketingu cyfrowym:

– Efektywność – dzięki niskim kosztom można nawiązać skuteczną komunikację z klientami oraz zaoszczędzić czas,
– Wysoka mierzalność – dzięki odpowiednim narzędziom można szczegółowo zbadać i ocenić efekty,
– Optymalizacja – przy prawidłowej strukturze klienci i osoby zainteresowane otrzymują tylko odpowiednie treści,
– Skalowalność – wysiłek związany z pisaniem newsletterów i ich wysyłką, a także ich przygotowywaniem, jest niezależny od wielkości listy mailingowej. W rezultacie działania email marketingowe mogą być skalowane w nieskończoność – im dłuższa lista mailingowa, tym skuteczniejsze są środki.

Warto również zwrócić uwagę, by wysyłka odbywała się z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad. Można wykorzystać do tego rozmaite porty komunikacyjne m.in. SMTP port 25, 587, 465 i 2525. Więcej o smtp server hosting na stronie Emaillabs.