Inwestowanie na forex – jak zacząć?

forex

Handel walutami na forex bardzo często reklamowany jest w Internecie jako sposób na osiąganie bardzo dużych zysków w krótkim czasie. Jak wygląda to w praktyce? Jak zacząć inwestować na forex? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest forex?

Przed wyjaśnieniem tego, jak wygląda inwestowanie na forex w praktyce warto opisać to, czym jest i jak działa giełda walutowa. Otóż, forex, czyli międzynarodowa giełda walutowa to miejsce, gdzie inwestują zarówno globalne inwestycje finansowe, czy banki, jak i inwestorzy prywatni. W efekcie jej dzienne obroty przekraczają 5 bilionów dolarów, jednak warto podkreślić, że zdecydowana większość transakcji na forex to spekulacja. Dzieje się tak, ponieważ giełda pozwala handlować walutami w czasie rzeczywistym, funkcjonując przez 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku.

Jak zacząć inwestować na forex?

Jedną z najważniejszych cech międzynarodowej giełdy walutowej jest dostępność, która sprawia, że inwestować może tam praktycznie każdy. Warunkiem koniecznym jest bowiem wyłącznie posiadanie rachunku maklerskiego, który otwiera się u brokera będącego pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Przykładem może być Saxo forex broker, który pozwala handlować w ramach ponad 190 par walutowych. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że przy wyborze brokera istotne są nie tylko możliwości inwestycyjne, które on oferuje, ale również wiele innych aspektów. Do najważniejszych z pewnością można zaliczyć wysokość opłat pobieranych przez brokera (wpływają na zyski), jego wiarygodność, czy oferowany komfort inwestowania. Co jeszcze wziąć pod uwagę przy zakładaniu rachunku maklerskiego? Kwestie, które warto rozważyć zostały opisane w artykule wyjaśniającym mechanizmy zawierania transakcji na giełdzie walutowej.

Jak wygląda inwestowanie na forex w praktyce?

Jak wspomniano we wstępie handel walutami na forex jest reklamowany w Internecie jako forma inwestycji, która pozwala uzyskać wysokie zyski w bardzo krótkim czasie. Oczywiście faktycznie jest to możliwe, jednak warto mieć świadomość, że tego typu inwestycje wiążą się z wysokim poziomem ryzyka. To właśnie w jego skutek inwestor może zarówno uzyskać wspomniane zyski, jak i ponieść bolesne straty. W związku z tym decydując się na handel na forex warto inwestować rozważnie, co pozwoli minimalizować ryzyko oraz sukcesywnie pomnażać posiadany kapitał. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku korzystania z dźwigni finansowej, czyli lewarowania, które pozwala zawierać transakcje o wartości zdecydowanie przekraczającej wysokość posiadanego kapitału. Staje się on bowiem wówczas depozytem zabezpieczającym, a podjęcie błędnej decyzji inwestycyjnej będzie skutkowało jego błyskawiczną utratą.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie na forex pozwala osiągnąć spektakularne zyski, jednak jest ono obarczone wysokim poziomem ryzyka. W związku z tym decydują się na handel walutami na giełdzie warto działać ostrożnie oraz dążyć do minimalizowania ryzyka, co przełoży się na skuteczność inwestycji.