Jak ubezpieczyć się na urlop za granicą?

turystyka

Nagła choroba, opóźniony lub odwołany lot, kradzież bagażu – to tylko niektóre z przykrych niespodzianek, jakie każdemu mogą się przytrafić podczas urlopu za granicą. W takich sytuacjach dobrze mieć zapewnioną odpowiednią ochronę.

EKUZ na wakacje – czy warto mieć?

Wielu podróżnych wybierających się na zagraniczne wakacje decyduje się na wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Taki dokument zdecydowanie warto posiadać, ponieważ zapewnia on dostęp do podstawowych świadczeń medycznych. Koszty leczenia zwraca NFZ. Trzeba jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach. EKUZ obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie – i to tylko w publicznych placówkach służby zdrowia mających podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem. Oznacza to, że nie przyda się np. podczas wakacji w Egipcie lub w przypadku leczenia w ośrodkach prywatnych. Poza tym EKUZ nie uwzględnia wielu świadczeń, np. transportu medycznego do Polski, akcji ratowniczych oraz planowanych zabiegów. Posiadacz karty jest traktowany na takich samych zasadach, co obywatele danego kraju, co często wiąże się z koniecznością ponoszenia częściowej lub całkowitej odpłatności za niektóre usługi. Z racji na omówione ograniczenia eksperci z PZU zalecają nabycie polisy turystycznej, która zapewnia kompleksową ochronę na czas wyjazdu.

Polisa turystyczna – przed czym chroni?

Koszty leczenia to kluczowa przesłanka przemawiająca za tym, aby na urlop za granicą mieć odpowiednie ubezpieczenie. Gdańsk to przykład miasta, które pod kątem polis turystycznych ma dobrze rozbudowaną ofertę, a ubezpieczenie można kupić zarówno stacjonarnie, jak i online. Dobra polisa chroni nie tylko w razie choroby lub wypadku, ale obejmuje wiele innych zdarzeń losowych takich jak np. kradzież bagażu, odwołany lub opóźniony lot, awaria samochodu czy nieumyślnie spowodowany wypadek, w którym ucierpiała inna osoba etc.   Wszystko oczywiście zależy od zakresu ochrony, który można elastycznie dopasować do konkretnych potrzeb – w przypadku EKUZ taka opcja nie wchodzi w rachubę, ponieważ zakres ochrony jest jednakowy dla wszystkich ubezpieczonych. Przykładowo osoby planujące aktywny wypoczynek za granicą powinny kupić ubezpieczenie sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka, a przewlekle chorym turystom zalecany jest dodatek w postaci chorób przewlekłych. Ubezpieczyciele umożliwiają też objęcie ochroną sprzętu sportowego. Dokładne zasady działania polisy zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.