Jak wprowadzić rozdzielność majątkową w małżeństwie i kiedy warto?

rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa raczej kojarzy się z intercyzą i jest podpisywana przed ślubem. Jednak można ją także wprowadzić już w małżeństwie. Oczywiście nie odbywa się to tak od razu, lecz muszą istnieć ku temu ważne przesłanki. Czas dowiedzieć się na ten temat więcej.

Szybka teoria – na czym polega rozdzielność majątkowa w małżeństwie

Wiecie już, że rozdzielność majątkową można wprowadzić także w małżeństwie. Jednocześnie w tym przypadku trzeba też wiedzieć, że nie zabrania ona nabywania wspólnie różnych praw majątkowych. Co w praktyce oznacza, że każdy z małżonków ma dostęp do określonego kapitału, który w tym przypadku wyrażony jest w ułamku. Jeżeli wprowadzicie rozdzielność majątkową, to każdy z Was będzie decydował o swojej części i nie musi w żadnym przypadku konsultować swoich wydatków z drugą stronę. Jednocześnie podział praw wcale nie musi być równy. Gdy nie macie rozdzielności majątkowej, pieniądze są Wasze wspólne i tak naprawdę każdy wydatek powinniście przynajmniej w teorii konsultować.

Rozdzielność majątkowa – rodzaje

Rozdzielność majątkowa może być oczywiście dobrowolna i podobnie jak intercyzę podpisujecie ją u notariusza. Zdecydowanie inaczej sytuacja wygląda w przypadku rozdzielności majątkowej przymusowej. W tym rodzaju jedna ze stron wcale nie musi wykazać zgody. Rzecz jasna może dojść do tego tylko i wyłącznie w uzasadnionej sytuacji. Musi być ustanowiona na drodze orzeczenia sądowego. Oczywiście sędzia może się zgodzić na nią tylko i wyłącznie jeżeli występują określone przesłanki, choć niestety nie ma oficjalnej listy powodów, jednak uważa się, że jeżeli jeden z małżonków działa nie niekorzyść całej rodziny, to wprowadzenie rozdzielności jest wskazane. Dotyczy to także sytuacji, gdy jeden z małżonków nie chce dzielić się pieniędzmi i zatrzymuje cały majątek dla siebie. Także jeżeli jeden z małżonków jest uzależniony od alkoholu czy narkotyków i trwoni majątek, to wprowadzenie rozdzielności także nie powinno być trudne. Rozdzielność majątkowa sądowa zostanie wprowadzona, gdy małżonek wykazuje się rażącą niegospodarnością. Rozdzielność powstaje również w skutek orzeczenia separacji czy ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, a nawet ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jeżeli zastanawiacie się nad rozdzielnością majątkową, to warto udać się do adwokata i porozmawiać o zaistniałej sytuacji.

Rozdzielność majątkowa – zalety

Są sytuacje, w których wprowadzenie rozdzielności majątkowej jest wręcz uzasadnione i ma służyć dobru rodziny i zapewnieniu bytu. Dzieje się tak, gdy jedna ze stron w rażący sposób narusza swoje obowiązki wynikające z zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli mężczyzna nadużywa alkoholu, a przez to pozostała cześć rodziny nie ma co jeść, to sędzia zasądzi rozdzielność majątkową. Zapobiegać będzie ona także długom, które może zrobić alkoholik. I rzeczywiście druga strona w żadnym przypadku za owe długi nie będzie odpowiadać. A jak wygląda sytuacja z komornikiem? Czy rozdzielność majątkowa także chroni przed zajęciem majątku przez komornika? I także tutaj odpowiedź jest twierdząca. Zatem komornik nie może zająć żadnych pieniędzy z konta małżonka, jeżeli występuje rozdzielność majątkowa. Jeżeli i Wy obawiacie się, że małżonek narobi długów, które potem będziecie musiały spłacać, to na pewno warto zadbać o swoją przyszłość. Jednocześnie trzeba złożyć o ustalenie rozdzielności odpowiedni wniosek i przyda się w tym przypadku pomoc specjalisty. Kontakt z adwokatem jest niezbędny.

Czy zawsze do rozdzielności majątkowej musi dojść na skutek problemów w małżeństwie?

Oczywiście, że nie, bowiem są sytuacje, gdzie dla dobra rodziny wprowadzenie rozdzielności jest uzasadnione. Dzieje się tak w sytuacji, gdy jeden z małżonków zakłada firmę, a wiadomo, że nawet mając dobry pomysł utrzymanie się na rynku wcale nie jest łatwo. Stąd też, aby druga strona w razie ewentualnych problemów nie byłą obciążona także długami, wtedy już zawczasu warto pomyśleć o rozdzielności majątkowej. Zatem jak widzicie są w życiu różne sytuacje i warto się na nie właściwie przygotować, a prawo daje do tego dobre narzędzia, choćby w formie rozdzielności majątkowej.