Wydziedziczenie Adwokat Konin

wydziedziczenie

Skuteczne wydziedziczenie jest możliwe wyłącznie po spełnieniu określonych warunków. Na czym dokładnie polega?

Czym jest wydziedziczenie?

W rozumieniu potocznym wydziedziczeniem określa się wszystkie sytuacje, w których spadkodawca pozbawia udziału w spadku swoich spadkobierców ustawowych. Warto mieć na uwadze, że według polskiego Kodeksu cywilnego pojęcie to może być używane tylko w stosunku do pozbawienia spadkobiercy prawa do zachowku przysługującego mu ustawowo. 

W jaki sposób można wydziedziczyć?

Wydziedziczenie sensu stricto, czyli pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku, może nastąpić przez oświadczenie woli wyrażone w sporządzonym testamencie. W przypadku nieważnego testamentu wydziedziczenie jest również nieważne. Na skutek wydziedziczenia nie można żądać zachowku. Ponadto wydziedziczenie może zostać dokonane jedynie w testamencie. Przyczyna zgodnie z przepisami musi wynikać z testamentu. Nie wystarczy więc samo jej istnienie. W sprawach związanych z wydziedziczeniem pomóc może profesjonalna kancelaria adwokacka.

Jakie mogą być przyczyny wydziedziczenia?

Przyczyny wydziedziczenia są również ściśle określone przepisami prawa. Może dotyczyć ono np. osoby uporczywie zachowującej się sprzecznie z przyjętymi zasadami współżycia społecznego na przekór woli spadkodawcy. W takiej sytuacji zachowanie to musi być długotrwałe, powtarzalne i zazwyczaj dotyczące nagannego stylu życia osoby uprawnionej do zachowku. Wśród przykładów można wymienić alkoholizm, narkomanię oraz przestępczy tryb życia. Należy przy tym pamiętać o konieczności potępienia zachowania osoby wydziedziczonej przez spadkodawcę. Kolejny przypadek, w którym możliwe jest wydziedziczenie, to ten, kiedy dana osoba popełniła umyślne przestępstwo względem życia, zdrowia bądź dopuściła się rażącej obrazy czci wobec spadkodawcy lub bliskiej mu osoby. W takiej sytuacji odwołuje się do przepisów prawa karnego. Nie ma jednak konieczności prawomocnego skazywania osoby uprawnionej do zachowku. Ostatni przypadek to wydziedziczenie z powodu uporczywego niedopełniania obowiązków rodzinnych o charakterze trwałym. Mowa nie tylko o obowiązkach alimentacyjnych, ale również o obowiązku opieki bądź pomocy w przypadku niedołężności rodzica, a także o zerwaniu kontaktów rodzinnych, ustaniu więzi uczuciowej, nieustannym wszczynaniu awantur oraz innych podobnych sytuacjach. Jeśli wydziedziczenie jest warunkowane stanem trwałym, musi on trwać w momencie sporządzania testamentu. Jeśli mowa o popełnieniu przestępstwa, musi ono mieć miejsce przed wydziedziczeniem. Osoba wydziedziczana musi działać świadomie. Nie da się więc wydziedziczyć kogoś, czyj wiek bądź stan psychiczny nie pozwalają na świadome i swobodne podejmowanie decyzji oraz kierowanie swoją wolą i postępowaniem.

Wydziedziczenie a pomoc adwokata

Adwokat zajmuje się pomocą w zakresie kwestii związanych z wydziedziczeniem. Osoba posiadająca doświadczenie i niezbędne wykształcenie zna obowiązujące przepisy i doradzi klientowi, czy wydziedziczenie będzie możliwe. Kancelaria adwokacka zajmuje się zarówno ustalaniem możliwości dokonania wydziedziczenia i ewentualną realizacją go, jak i kwestionowaniem skuteczności dokonania wydziedziczenia oraz wykazywaniem, że podstawy do niego nie wystąpiły. W takiej sytuacji spadkobiercy przysługuje prawo do zachowku. Należy mieć na uwadze, że w praktyce skuteczne wydziedziczenie zdarza się niezwykle rzadko. Będąc zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie konfliktu, warto skorzystać z pomocy doświadczonego i wykształconego profesjonalisty pracującego w kancelarii. W mieście Konin można znaleźć odpowiedniego specjalistę, który pomoże w sprawach związanych z wydziedziczeniem.