Przeglądy transformatorów – na czym polegają?

Przeglądy transformatorów

Transformatory są wykorzystywane w energetyce do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach energetycznych. Wyróżnia się transformatory rozdzielcze, transformatory blokowe, transformatory sieciowe i autotransformatory. Urządzenia te w celu niezawodnego działania wymagają przeglądów. Co się na nie składa? Jak odbywają się przeglądy transformatorów SN/nN?

Przegląd transformatorów SN/nN – jak przebiega?

Zadaniem tego typu transformatorów jest przetwarzanie średniego napięcia na niskie napięcie przy tej samej częstotliwości. Największą liczbę transformatorów energetycznych stanowią transformatory rozdzielcze SN/nN, dlatego skupimy się właśnie na nich.

Przegląd polega na dokonaniu niezbędnych pomiarów i czynności serwisowych,  ustalenie w jakim  stanie jest transformator oraz zapewnienie mu niezawodnego działania. Inne czynności są wykonywane w przypadku transformatorów olejowych, a inne dla transformatorów suchych.

Przegląd transformatorów suchych

Jak wynika z informacji podanych na stronie firmy Wasztan  w ramach przeglądu transformatorów suchych realizuje się:

 • pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uzwojeń, temperatury uzwojeń i rdzenia,
 • sprawdzenie działania zabezpieczeń temperaturowych i układów chłodzenia,
 • odkurzenie transformatora,
 • czyszczenie izolatorów,
 • czyszczenie styków elektrycznych i odtłuszczanie ich powierzchni,
 • dokręcenie elementów stykowych za pomocą klucza dynamometrycznego,
 • pomiary przekładni i prądu magnesowania (jeżeli potrzeba),
 • czyszczenie kanałów chłodzących wewnątrz cewek.

W razie potrzeby usługa może być dopasowana specjalnie do danego zlecenia.

Przegląd transformatorów olejowych

W przypadku tego rodzaju transformatorów wykonywane są następujące prace:

 • pomiary rezystancji izolacji, współczynnika absorpcji,
 • pomiary i regulacja przerwy iskiernikowej,
 • pomiary rezystancji uzwojeń,
 • pomiary temperatury uzwojeń i rdzenia,
 • sprawdzenie silikażelu, poziomu oleju w kadzi i w konserwatorze oraz olejowskazu,
 • dokręcenie śrub płyty górnej kadzi i wszystkich elementów stykowych kluczem dynamometrycznym,
 • czyszczenie kadzi transformatora i żeberek sprężonym

Nie są to wszystkie działania, które składają się na przegląd transformatorów olejowych. Systematyczne prace są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń.