dług

Jako sposób na łatwe i stosunkowo bezbolesne wyjście z upadłości promuje się mechanizm restrukturyzacji zadłużenia. Niektóre agencje zajmujące się spłatą długów chwalą się, że wydając tylko grosze za każdego dolara, który jesteś winien, nakłonią wierzycieli do umorzenia długów. Ale jeśli chodzi o coś, co wydaje się zbyt ładne, aby było prawdziwe, metoda spłaty długu ma kilka możliwych pułapek.

Jak działa rozliczenie zadłużenia?

Firmy windykacyjne można często nazywać firmami zajmującymi się „redukcją długu” lub „modyfikacją długu”. Firmy zwykle oferują w Twoim imieniu powiadomienie wierzycieli, aby mogli omówić lepszy pakiet płatności lub rozwiązać lub zmniejszyć Twój dług. Zwykle pobierają składkę, przeważnie ułamek pieniędzy, które zaoszczędzisz na spłaconym długu.

Firma podejmie próbę rozliczenia ryczałtu z wierzycielem w kwocie niższej niż kwota, którą jesteś winien. Mogą poprosić Cię o codzienne wpłaty na konto, które znajduje się pod Twoją kontrolą, ale jest kontrolowane przez bezstronną stronę trzecią podczas negocjacji. Aby zaoszczędzić pieniądze na ryczałt, używasz tego konta.

Zalety spłaty zadłużenia:

Spłać swoje długi w krótszym czasie:

Możesz spłacić pożyczki w ciągu dwóch lub czterech lat dzięki skutecznemu programowi spłaty zadłużenia. To znacznie mniej czasu, niż zazwyczaj będziesz spędzać na spłacie pożyczek (prawdopodobnie nie jest to wybór, jeśli sugerujesz spłatę zadłużenia).

Spłata długu jest prosta.

Likwidacja zadłużenia jest niezwykle prostym procesem: pożyczkobiorca ma problem z zadłużeniem, spotyka się z partnerem, uiszcza konsumentowi regularną opłatę, którą może sobie poradzić, a także rozwiązuje i rozlicza zadłużenie jeden po drugim i usuwa je.

Teraz, gdy klient zgłosił się do umorzenia długów w oshawie , wszelkie niepokojące listy i rozmowy telefoniczne byłyby kierowane do partnera ds.  Restrukturyzacji długów, a postępowanie sądowe zostało w pewnych okolicznościach wstrzymane. W miarę rozliczania, pieniądze w systemie escrow są dodawane do ich długów jeden po drugim.

Cel spłaty zadłużenia:

Celem rozwiązania długu nie jest spłacenie wierzycieli jedynie części narosłego zadłużenia. Zatem gromadzenie ogromnej sumy zadłużenia na karcie kredytowej, aby to wszystko spłacić, jest nierozsądne.

Jeśli zgodnie z prawem nie jesteś w stanie spłacić tego, co jesteś winien, pomoże Ci spłacić dług. W efekcie jesteś wolny od długów, masz mniej czasu i po niższej cenie po ustaleniu i rozliczeniu spłaty, niż gdybyś chciał spłacić pożyczki na standardowym planie spłaty.

Szybciej:

Spłata zadłużenia  to okres dwóch lub trzech lat, w którym pożyczkobiorca wyjdzie bez zadłużenia. Nie jest to operacja natychmiastowa, ale w porównaniu z innymi opcjami redukcji zadłużenia jest szybka.

Nigdy więcej strachu przed bankructwem:

Uniknięcie bankructwa jest głównym powodem, dla którego obywatele preferują arbitraż zadłużenia. Upadłość jest środkiem zaradczym i będzie cię ścigać przez całe życie. Przez 10 lat wpis o upadłości znajduje się w arkuszu kredytowym, jednak często inwestycje, karty kredytowe i osoby ubiegające się o pracę kwestionują, czy kiedykolwiek złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości.

Spłata długu jest opłacalna. :

Godny zaufania partner w windykacji zadłużenia pożyczkobiorców w wysokości 25%, 30%, a nawet 40% lub więcej, plus kary, należnych kwot początkowych. Dopiero po spłacie pożyczki dostawcy mogą pobierać składkę. Premia pokrywa się za okres, w którym klient negocjuje w celu rozstrzygnięcia spłaty pożyczki za najniższe dostępne kwoty, co może zająć tygodnie lub miesiące, aby uzyskać odpowiednie warunki dla wierzycieli, którzy często zajmują twarde stanowisko.

Biuro ds. Zabezpieczeń Finansowych Konsumentów zaleca skontaktowanie się z prokuratorem generalnym i lokalnym biurem ochrony konsumentów przed przystąpieniem do jakiegokolwiek programu spłaty zadłużenia w celu sprawdzenia, czy nie ma żadnych skarg na papierze. Biuro prokuratora generalnego sprawdzi nawet, czy korporacja jest potrzebna do akredytacji i czy spełnia standardy obowiązujące w Twoim stanie.