Transport chłodniczy międzynarodowy i krajowy — zasady przewozu ładunków chłodniczych

transport chłodniczy

Transport to jedna z prężniej rozwijających się branż. Każdego dnia na całym świecie wykonywane są tysiące przewozów, podczas których konieczne jest przestrzeganie pewnych przepisów prawa. Wiele z nich dotyczy szczególnych typów przewozu, a w tym transportu chłodniczego.

Czym jest transport chłodniczy?

Transport chłodniczy nazywany jest także transportem w temperaturze kontrolowanej. Jest to przewóz ładunku za pomocą pojazdów specjalnego typu, których nadwozie jest chłodziarką, dzięki czemu w czasie transportu możliwe jest zachowanie stałej, niskiej temperatury. Transportem chłodniczym zajmować mogą się firmy, które posiadają przeznaczoną do tego flotę, np. http://fracht.pl/oferta/rodzaj/transport-chlodniczy. Do najczęściej transportowanych produktów tego typu zalicza się żywność, m.in.: produkty mięsne, ryby, owoce morza, nabiał, warzywa i owoce, wyroby cukiernicze. Warto zaznaczyć, że transportu chłodniczego wymagają także: środki lecznicze, substancje chemiczne, alkohol, wyroby tytoniowe, rośliny oraz kwiaty cięte.

Krajowy transport chłodniczy — przepisy

Krajowy transport chłodniczy ma miejsce wtedy, kiedy transport produktów w temperaturze kontrolowanej odbywa się na terenie Rzeczypospolitej (punkt startu, miejsce docelowe, a także cała trasa mają miejsce na terenie Polski). Konieczne jest także, aby pojazdy wykonujące przewozy były zarejestrowane na terenie Polski. Prowadzenie krajowego transportu chłodniczego wymaga od przewoźników spełnienia szeregu wymagań prawnych. Wśród najważniejszych aktów wyróżnić można:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. oraz ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
  • Rozporządzenie w sprawie higieny środków spożywczych PE i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  • Ustawę o bezpieczeństwie żywności z dnia 25 sierpnia 2006 r.,
  • Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
  • normę ISO 22000:2005, będącą zbiorem zasad określających podstawy do zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Jak można zauważyć, restrykcjami obwarowane jest głównie przewożenie żywności. Ponadto pod uwagę brane muszą być także przepisy zapisane w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym — jest to najczęstszy typ transportu chłodniczego wykonywanego na terenie Polski. Innym istotnym aktem prawnym w krajowym transporcie chłodniczym jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie ogólnych wymagań sanitarnych przy przewozie środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, który odnosi się do szerszej grupy przewożonych towarów.

Jakie są zasady międzynarodowego transportu chłodniczego?

Międzynarodowy transport chłodniczy odbywa się poza granicami kraju. Może dotyczyć zarówno przewozów drogowych, jak i morskich oraz powietrznych. Do jednych z najważniejszych zasad zaliczyć należy odpowiednie ubezpieczenie, które chroni przewożony towar na tak długiej trasie. Ponadto w przypadku transportu żywności, kierowca wykonujący międzynarodowy transport chłodniczy musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia oraz korzystać z termografu. Flota musi być regularnie czyszczona i dezynfekowana.

Zasady międzynarodowego transportu chłodniczego określane są przez wszelkiego rodzaju rozporządzenia Unii Europejskiej, konwencję prawa międzynarodowego, a także umowę ATP związaną z przewozem towarów, artykułów spożywczych szybko psujących się, a także określającą specjalne środki transportu dopasowane do tych przewozów. Można znaleźć w niej informacje związane m.in. z tym, w jakiej temperaturze należy przechowywać dany towar, jakie warunki musi spełniać pojazd stosowny do wykonywania przewozu czy jakie są procedury oraz metody pomiaru temperatur i zasady kontroli urządzeń chłodniczych.