Zakres prądu spawania i jego znaczenie w spawalnictwie

spawanie

Zakres prądu spawania jest jednym z najważniejszych parametrów każdej spawarki. Jego wartość ma znaczący wpływ na możliwości danego urządzenia spawalniczego, a co za tym idzie – efektywność pracy z jego wykorzystaniem. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czym jest zakres prądu spawania oraz jaką wartością tego parametru powinna cechować się dobra spawarka.

Czym jest zakres prądu spawania?

Zakres prądu spawania, zwany także wartością prądu spawania, informuje o tym, przy jakim natężeniu prądu można prowadzić prace spawalnicze za pomocą danej spawarki. W efekcie wpływa na to, jakiej grubości elementy można ze sobą łączyć z zastosowaniem określonego urządzenia spawalniczego. Natężenie prądu spawania wpływa na kształt i głębokość wtopienia oraz wydajność stapiania drutu elektrodowego. Jeżeli natężenie prądu jest zbyt wysokie, elektroda stapia się bardzo szybko, a objętość jeziorka spawalniczego znacznie się powiększa. Prowadzi to do powstawania niezgodności spawalniczych w postaci podtopień. Jeżeli natężenie prądu jest zbyt niskie, nie uzyskuje się przetopu, a spoina nabiera nieregularnego kształtu.

Optymalne natężenie prądu spawania zależy od wielu czynników: rodzaju elektrody i jej średnicy, typu spawanego materiału, pozycji spawania, rodzaju prądu czy techniki układania ściegów spawalniczych. Powinno ono utrzymywać stabilną wartość niezależnie od długości łuku spawalniczego. Przy spawaniu w osłonie gazowej, stosując na przykład półautomat spawalniczy MIG/MAG, trzeba również wziąć pod uwagę rodzaj stosowanego gazu osłonowego i średnicę dyszy. W przybliżeniu optymalne natężenie prądu spawania można obliczyć, stosując się do zasady, że na każdy 1 mm grubości materiału należy zwiększyć prąd o 30-40 A. Jeśli elektroda stapia się za szybko lub za wolno, należy regulować prąd spawania aż do uzyskania zadowalającego rezultatu.

Jaki zakres prądu spawania powinna mieć spawarka?

Aby kupić spawarkę o odpowiednim zakresie prądu spawania, najpierw trzeba się zastanowić, do czego będzie wykorzystywana. Do przydomowego warsztatu i lekkich prac serwisowych odpowiednie będzie urządzenie o maksymalnym prądzie spawania do 200 A. Szeroki wybór takich spawarek oferuje między innymi sklep spawalniczy Spawaj.eu. W przypadku intensywniejszych prac lepszym wyborem będzie nieco mocniejsze urządzenie, o niezbędnym zapasie mocy. Warto pamiętać, że zakres prądu spawania należy rozpatrywać w zestawieniu z innymi parametrami, przede wszystkim cyklem pracy. Informuje on o tym, przez jaką część 10-minutowego odcinka czasu można spawać prądem o określonym natężeniu. Dopiero zestawienie ze sobą zakresu prądu spawania i cyklu pracy daje pełny obraz tego, jak mocna jest dana spawarka.