prawo mediów

W obecnych czasach słowo pisane oraz inne środki przekazu medialnego są bardzo ważne. Mają one dużą moc sprawczą, co oznacza, że muszą podlegać jakimś prawidłom, które uporządkowywałyby je i regulowały odpowiedzialność. Prawo mediów nie dotyczy tylko słowa pisanego, ale także relacji wideo i innych form. Z czym dokładnie wiąże się prawo mediów i jak jest przestrzegane?

Co wchodzi w zakres prawa mediów?

Prawo to dziedzina szeroka jak rzeka. Może ono odnosić się do spraw cywilnych, administracyjnych, kwestii związanych ze spółkami, finansami czy pracą. Dokładniejszych informacji z zakresu prawa szukaj na Konstytucje.pl, serwisie poruszającym kwestie związane z prawodawstwem czy finansami. Prawo mediów jest natomiast dziedziną, która porządkuje kwestie związane między innymi z autorstwem, a także pracą dziennikarzy, wydawców, czy osób działających w Internecie. W skład tego pojęcia wchodzi więc prawo prasowe, prawo reklamy, prawo radiofonii i telewizji, a także kwestie związane z prawem Internetu. Dotyczy ono zarówno szeroko pojętego autorstwa, jak i odpowiedzialności za słowo pisane i mówione, które jest w jakiś sposób upubliczniane.

Kogo dotyczy prawo mediów?

Myśląc o prawie mediów, możemy w pierwszej chwili mniemać, że dotyczy ono głównie dziennikarzy i redaktorów, jednak obecnie aktywność w sieci bardzo się poszerzyła, dlatego też zapisy te stosowane są również w stosunku do twórców treści w Internecie. Prawo autorskie jasno określa stosunek nabywcy do treści pisanych przez copywriterów i porządkuje umowy, które muszą mieć miejsce. W polskim prawie nie istnieje oficjalnie tak zwany ghostwriting, co oznacza, że osoba, która na podstawie licencji zrzeka się praw majątkowych do tekstu, zawsze ma prawo umieścić je w portfolio (prawo autorskie jest niezbywalne). Problematyczne pozostają kwestie, gdy autorstwo nie jest honorowane pod publikowanym tekstem. Oczywiście, jak już zostało wspomniane, prawo mediów dotyczy także dziennikarzy. Kluczową rolę gra tutaj prawo prasowe, które określa prawa i obowiązki dziennikarzy, ale także redaktorów naczelnych i wydawców. Liczy się tutaj odpowiedzialność za słowa oraz z drugiej strony dostęp prasy do ważnych wydarzeń, dziejących się w danym kraju.

Do kogo udać się, jeśli mamy problemy w kwestii prawa mediów?

Prawo mediów jest ważnym zapisem w każdym demokratycznym kraju. Jego naginanie lub łamanie jest kwestią, którą zajmuje się sąd. Wszystkie spory, które wynikają z działań mediów, takie jak na przykład sprawa o pomówienia, ale także blokowanie dziennikarzom dostępu do poszczególnych informacji, toczą się przed sądami powszechnymi lub arbitrażowymi. Inną kwestią są prawa autorskie, które rozpatruje Komisja Prawa Autorskiego. Jest to instytucja powołana przez Ministra Kultury. Od jej ustaleń można się odwołać, i w takim przypadku sprawą zajmuje się już sąd okręgowy.