Jak pozyskać prywatnego pożyczkodawcę?

pożyczka

Zazwyczaj najlepszym dla pożyczkobiorcy rozwiązaniem byłaby pożyczka prywatna, taka od kolegi albo od kogoś z rodziny. Osoby prywatne mają jednak obawy przed pożyczaniem komuś pieniędzy i trudno się temu dziwić. Tak samo jednak jak bankowi, tak i prywatnemu pożyczkodawcy możesz zaproponować zabezpieczenie hipoteczne na Twoim mieszkaniu, domu, działce.

Tak zabezpieczona pożyczka to solidna gwarancja jej odzyskania a gdy do tego zaproponujesz konkretnie wysokie odsetki od pożyczki (ale niższe trochę od bankowych albo trochę wyższe jeżeli nie kwalifikujesz się do otrzymania kredytu w banku) to nastawienie drugiej strony proszonej o pożyczkę może totalnie zmienić się. Pożyczka zabezpieczona hipoteką to inwestycja dość pewna, niskiego ryzyka. Pożyczkodawcy jednak niekoniecznie szukaj wśród najbliższej i zażyłej rodziny i przyjaciół, ale pośród nieco dalszych znajomych. Ci najbliżsi mogą pomimo zabezpieczenia nie chcieć pożyczyć Ci pieniądze wiedząc o tym, że gdybyś nie zwrócił pożyczki, to mieliby skrupuły skierować sprawę do komornika by prowadził egzekucję z Twojego mieszkania; mówi się – „chcesz stracić przyjaciela to pożycz mu/od niego pieniądze „.
 
Zabezpieczenie może być też ustanowione formie zastawu a nie hipoteki. Chodzi przede wszystkim o zastaw na samochodzie stanowiącym własność pożyczkobiorcy. Dodatkowo można pożyczkodawcy zaoferować wystawienie weksla. Weksel zabezpieczeniem nie jest i nazywanie tego dokumentu (bawet w fachowej literaturze!) „zabezpieczeniem” jest wręcz szkodliwe społecznie ale zapewnia szybkie doprowadzenie do postępowania egzekucyjnego w przypadku nieuregulowania należności przez dłużnika. Podkreślić jednak należy że pożyczki prywatne pod sam weksel są wysoce ryzykowne – https://pamietnikwindykatora.pl/weksel-jako-zabezpieczenie-wierzytelnosci/.
 
Pożyczki prywatne pożądane są przede wszystkim przez te osoby których poziom zdolności kredytowej nie jest w ocenie banków satysfakcjonujący i które nie chcą zaciągać jakiejś znacznie droższej pożyczki – pozabankowej. Oprocentowanie rzeczywiste jakie można zaproponować prywatnemu pożyczkodawcy może być pomiędzy bankowym a pozabankowym. Wyższe oprocentowanie nominalne niż rzeczywiste bankowe nosiłoby formalnie znamiona lichwiarskiego czyli niedopuszczalnego ale faktyczne czyli rzeczywiste oprocentowanie może być wyższe – można wskazać potencjalnemu prywatnemu pożyczkodawcy, jakimi sposobami podwyższają je te instytucje.