Upadłość konsumencka bez majątku – czy można, ile trwa?

upadłość konsumencka

Przepisy związane z ogłaszaniem upadłości konsumenckiej przez osoby fizyczne są coraz bardziej łagodzone. Skutkuje to zwiększaniem się liczby bankructw – w pierwszej połowie 2021 roku było ich aż 8268. Czy wśród nich mogli znaleźć się dłużnicy bez majątku? Upadłość konsumencka bez majątku jest w ogóle możliwa?

Czy można ogłosić upadłość konsumencką bez majątku?

Głównym celem przeprowadzenia procesu upadłości konsumenckiej jest zaspokojenie potrzeb wierzycieli oraz ewentualne umorzenie części długów. Co jednak z osobami, które nie posiadają środków, które pozwolą im na realizację zobowiązań? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez majątku jest możliwe! Brak aktywów nie może stanowić powodu oddalenia wniosku o wszczęcie procedury, wynika to z nowelizacji przepisów, które obowiązują od 2015 roku. Jednym z etapów ogłoszenia bankructwa (których szczegółowy opis zamieszczono poniżej) jest ustalenie planu spłaty wierzycieli, jednak brak możliwości uregulowania długów stanowi przesłankę ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a nie oddalenia wniosku. W takich przypadkach zazwyczaj wszelkie zobowiązania ulegają umorzeniu. Zatrzymanie zostają postępowania komornicze, egzekucyjne oraz sądowe, które związane są z koniecznością uiszczenia należności, nienaliczane są odsetki. W przypadku osób, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że brak majątku jest nietrwały, możliwe jest także warunkowe zawieszenie realizacji zobowiązania na okres 5 lat.

Wiele kwestii związanych z upadłością konsumencką bez majątku jest niezwykle skomplikowanych, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem, np. z https://upadlosckonsumencka.expert/upadlosc-konsumencka-warszawa/, jeśli jesteś z Warszawy lub okolic. Pomoże on np. w prowadzeniu sprawy, złożeniu wniosku do wydziału gospodarczego odpowiedniego sądu rejonowego w Warszawie lub innego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Ile trwa ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez majątku?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej zazwyczaj trwa około 2 – 6 miesięcy. Warto jednak podkreślić, że wydanie decyzji wobec osób, które nie posiadają majątku, może nieco wydłużyć się ze względu na konieczność dokładnego zbadania sprawy przez zespół sędziów.

Pierwszym krokiem, gdy chce się ogłosić upadłość konsumencką bez majątku, powinna być konsultacja z prawnikiem, który podda analizie sytuację, pomoże zebrać niezbędne dokumenty oraz właściwie wypełnić wniosek. W przypadku braku majątku bardzo ważne jest szczegółowe, rzetelne uzasadnienie go. Po przekazaniu pisma do sądu, wraz z załącznikami, prawoznawcy zapoznają się z nim i wydają postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub oddaleniu wniosku. Gdy zespół sędziów przychylił się do prośby dłużnika, rozpoczyna się dochodzenie prowadzone przez syndyka, które ma na celu zweryfikowanie stanu posiadania oraz zadłużenia bankruta. W przypadku braku majątku nieustalany jest 3-letni plan spłaty, a zobowiązania zostają umorzone. Może jednak zostać nałożony obowiązek dążenia do poprawy sytuacji finansowej, np. podjęcia pracy. Warto także podkreślić, że syndyk ma prawo zająć część dochodów bankruta na poczet spłaty długów.

Kto ponosi koszty upadłości konsumenckiej bez majątku?

Wiele osób zastanawia się nad tym, ile kosztuje upadłość konsumencka i kto poniesie koszty postępowania, skoro nie posiadają one środków na pokrycie niezbędnych opłat. Podstawowa odpłata za przeprowadzenie procedury to:

  • opłata sądowa – 30 zł,
  • wynagrodzenie syndyka ustalane indywidualnie na podstawie wykonanych prac,
  • opcjonalne pełnomocnictwo prawnika – 17 zł.

W przypadku braku możliwości pokrycia tych kosztów konieczne jest złożenie do sądu wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Zostaną one opłacone tymczasowo przez Skarb Państwa, a w toku procedury upadłościowej zostaną umorzone.